8 sierpnia 2021 roku, przy Remizie w Wólce Biskiej odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Wólczanki”. Sponsorem pikniku było m. in. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, które przekazało KGW „Wólczanki” na organizację wydarzenia kwotę 3 tys. zł w ramach współpracy powiatu biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi. Piknik był formą powitania lata. Pomysł na imprezę powstał w środowisku działaczek KGW i dzięki dotacji z powiatu biłgorajskiego.

Trwa wielkie wydarzenie - międzynarodowy wyścig kolarski - 78. edycja Tour de Pologne UCI World Tour. Jest to jeden z najstarszych wyścigów kolarskich na świecie. W tej edycji kolarze przejeżdżają również przez nasze województwo, a co więcej - także przez nasz powiat. W tym roku wyścig rozpoczął się 9 sierpnia w Lublinie. O godzinie 13:05 na placu Zamkowym nastąpił start honorowy, po czym o 13:30 (w odległości 9,3 km od startu honorowego), start ostry. Pierwszy etap wyścigu kończył się w Chełmie i przejeżdżał przez malownicze tereny gminy Turobin, Goraj i Frampol.

Ruszyła petycja biłgorajski Automobilklub zorganizował w sprawie rewitalizacji Autodromu. Celem petycji jest pokazanie władzom krajowym, że społeczność rzeczywiście chce nowego toru. Jak podkreślają twórcy petycji, działają oni w imieniu mieszkańców powiatu biłgorajskiego którzy ją podpisali, sympatyków sportów motorowych, członków Automobilklubu Biłgorajskiego oraz wszystkich, którym leży na sercu dobro i promocja regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych. Biłgorajski autodrom w końcu otrzymał szansę na modernizację. Po wielu latach walki o teren z właścicielem prywatnym obiekt powrócił w końcu jako własność powiatu biłgorajskiego.

Ogłoszenie Powiatowego Lekraza Weterynarii w Biłgoraju, odnośnie wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Odbyło się już posiedzenie komisji oceny wniosków w ramach „Pilotażowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu i rowerzystów przy drogach powiatowych powiatu biłgorajskiego” czyli tzw. programu chodnikowego. Komisja sprawdziła pod względem formalnym i dokonała oceny 9 wniosków, które wpłynęły od 8 gmin. O dofinansowanie ubiegały się gminy Biszcza, Potok Górny, Tarnogród, Księżpol, Tereszpol, Aleksandrów, Biłgoraj i Turobin. Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę formalną.

Emeryci, renciści i osoby pobierające zasiłki mogą już samodzielnie pobierać dokumenty, które potwierdzają dane o ich świadczeniach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla innych instytucji. To internetowa usługa, z której wcześniej korzystali już ubezpieczeni i przedsiębiorcy. Klienci mogą pobrać potwierdzenia przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Gotowy dokument mogą zapisać na komputerze albo wysłać e-mailem.

Każdego roku Starostwo Powiatowe w Biłgoraju organizuje dożynki, czyli ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W tym roku odbędą się one w niedzielę 29 sierpnia w gminie Biszcza, a dokładniej nad zalewem Biszcza - Żary. Do wspólnego świętowania zapraszają Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip oraz wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko. Dożynki to etniczne święto słowiańskie, którego tradycja sięga XVI wieku. Zwyczaj ten w różnych stronach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe lub okrężne. Jest to połączenie dwóch staropolskich zwyczajów, okrężnego i dożynek, które w przeszłości były osobnymi świętami.

Spotkanie rekrutacyjne do Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski odbędzie się 11 sierpnia br. w sali 104 od godziny 9 do 11, w tych godzinach można przychodzić i dowiadywać się o projekcie, oczywiście w budynku Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 94. Szczegółowe informacje znajdą Pańśtwo także na stronie https://seniorzy.bilgorajski.pl/projekt/ Powiat Biłgorajski w partnerstwie z Gminą Tereszpol zaprasza do udziału w projekcie „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”. Projekt kierowany jest do 44 osób, w tym do minimum 40 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu miasta Biłgoraj i gminy Tereszpol. Osoby te będą brały udział w zajęciach prowadzonych w 2 Klubach Seniora w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów i w remizie OSP w Szozdach.

W 2020 roku działania podejmowane przez Komedę Powiatową Policji w Biłgoraju, pomimo utrudnień i ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, przyniosły bardzo dobre efekty w poprawie stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na ternie powiatu biłgorajskiego. Pojawiły się też nowe, nieplanowane zadania związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, KPP w Biłgoraju podejmowała wielopłaszczyznowe przedsięwzięcia zmierzające do ochrony bezpieczeństwa ludności oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

30 lipca br. na boisku piłkarskim w Dereźni odbył się piłkarski turniej dzieci pod Patronatem Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa. Organizatorem Turnieju Żaków był Orion Dereźnia, a głównymi sponsorami Powiat Biłgorajski i OSP w Dereźni. W turnieju wzięło udział ponad 80 młodych adeptów piłkarskich w wieku 6 - 8 lat. Na boisku w Dereźni zagrały zespoły z Harasiuk, Stalowej Woli, Biłgoraja, Dereźni, Frampola i Korchowa.

W ciągu kwartału o ponad 15 procent wzrosła liczba cudzoziemców, którzy są zgłoszeni do ubezpieczeń w Oddziale ZUS w Biłgoraju. Od ponad roku liczba ubezpieczonych obcokrajowców nieprzerwanie rośnie. Na koniec czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał w swoich rejestrach niemal 819 tys. osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych z obywatelstwem innym niż polskie. W samym Oddziale ZUS w Biłgoraju (obsługuje m.in. Chełm i Zamość) na koniec czerwca było ponad 3,6 tys. ubezpieczonych obcokrajowców, czyli o niemal pół tysiąca osób więcej niż na koniec marca (to wzrost o ponad 15 proc.).

W rozegranym w dniu sierpnia 2021 roku, w Majdanie Starym Finale Pucharu Starosty Biłgorajskiego zespół LZS Tanew Majdan Stary pokonał LKS Grom Różaniec 3:2 (1:1). Nagrody sportowe ufundował powiat biłgorajski, a wręczył je wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski. O godzinie 17:00 (w godzinę "W"), przed rozpoczęciem drugiej połowy uczestnicy meczu oraz licznie zgromadzeni kibice uczcili 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jest już sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju odnośnie ochrony przeciwpożarowej w powiecie biłgorajskim. Powiat biłgorajski jest czwartym co do wielkości powierzchni powiatem w województwie lubelskim i zajmuje obszar 1 681 km2, a zamieszkuje go ponad 100 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 61 osób/km2, przy średniej gęstości zaludnienia w kraju 124 osoby/km2. Na terenie powiatu biłgorajskiego znajduje się 5 miast i 179 miejscowości wiejskich, które podzielone są na 14 jednostek administracyjnych. Jest to 1 gmina miejska, 4 gminy miejsko-wiejskie i 9 gmin wiejskich.

Kolejne wyposażenie trafiło do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. W ramach projektu Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, ZSZiO otrzymało sprzęt do pracowni gastronomicznej i kelnerskiej o wartości ponad 30 tys. zł.

1 sierpnia br. ruszają internetowe zapisy na Bieg Tropem Wilczym. To największy w Polsce bieg pamięci, który czci Żołnierzy Wyklętych". Od lat włącza się w niego także powiat biłgorajski. W tym roku, z racji pandemii, bieg przełożony został na 15 sierpnia. Zapisy potrwają do 13 sierpnia włącznie. Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dla uczestników przewidziano pakiety startowe oraz pamiątkowe medale, które będą wręczane po zakończeniu biegu.

Zachęcamy do zapisów i zapoznania się z regulaminem.

Do rodziców w województwie lubelskim trafiło już prawie 4,5 mln zł z programu „Dobry Start”. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków, mogą skorzystać ze specjalnych dyżurów ekspertów blisko swojego domu. Od 1 lipca tego roku można składać wnioski o świadczenie 300 plus z programu "Dobry Start". W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o to świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Pod koniec lipca br., odbyły się obrady XXX sesji Rady Powiatu w Biłgoraju. Wzięło w nich udział 20 na 23 radnych. Jedną z omawianych spraw była prezentacja I etapu koncepcji rozbudowy i modernizacji szpitala w Biłgoraju i w Tarnogrodzie mająca na celu znalezienie nowych i podtrzymanie obecnych funkcji jednostek. Na spotkaniu, przez architekta dr inż. Michała Grzymałę - Kazłowskiego, został przedstawiony wstępny projekt rozbudowy budynków. Przedstawił on metodę modernizacji i optymalizacji pracy szpitalnej, która polega głównie na dokładnym zbadaniu poprzez inwentaryzację funkcjonalną obecnego funkcjonowania szpitala oraz jego mocnych i słabych stron tak, aby docelowo stworzyć projekt sprawnie działającego szpitala.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że od lipca br. odbędzie się kampania informacyjna nt. praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą Rights for all seasons – Prawa przez cały rok, która potrwa do końca października br. Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE pracownikom i pracodawcom. Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich UE.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne. Z sanatorium mogą skorzystać osoby ze schorzeniami narządu ruchu, pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej, ze schorzeniami układu krążenia, rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą oraz renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Lubelski Park Naukowo - Techniczny S.A., jako partner odpowiedzialny za działania promocyjne, zaprasza do udziału w projekcie "Stop Boreliozie", współorganizowanym wraz z liderem - Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Salmed S.C. oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej będącym drugim Partnerem. Celem projektu jest edukacja zdrowotna i profilaktyka pozwalające na wykrycie zakażenia Borrelia burgdorfer we wczesnym stadium i rozpoczęcie leczenia. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego. W szczególności zaproszeni są rolnicy, leśnicy, myśliwi oraz przedstawiciele innych zawodów należących do grupy ryzyka. Szczegóły w artykule.

Tegoroczne lato przynosi szczególną falę upałów w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydaje ostrzeżenia. Alertem objęte jest również województwo lubelskie. Dodatkowo, wraz z upałami, IMGW wciąż wydaje ostrzeżenia o gwałtownych burzach i ulewnych opadach deszczu czy gradu – tu również występuje zagrożenie drugiego stopnia dla województwa lubelskiego. W ostatnich dniach termometry w dzień nie pokazywały mniej niż 30 stopni Celsjusza. Temperatura jest wysoka również w nocy – ma nawet dojść do pojawienia się w Polsce zjawiska tropikalnych nocy. Jest to zjawisko, które występuje w tropikalnych częściach świata, gdy temperatura w nocy nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Taki typ pogody może być śmiertelnie niebezpieczny dla mieszkańców naszego klimatu. Jak zatem chronić się przed takimi upałami?

23 lipca br. odbyły się obrady XXX sesji Rady Powiatu w Biłgoraju. W obradach wzięło udział 20 na 23 radnych. Jedną z omawianych spraw było podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 848, na odcinku Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczebrzeszyn. To 12 km drogi na terenie powiatu biłgorajskiego i 17 km na terenie powiatu zamojskiego. Ostatecznie uchwała została podjęta przy 12 głosach "za", 5 "przeciw" i 2 "wstrzymujących się".

Zarządzenie Wojewody Lubelskiego określa obszar zapowietrzony w powiecie biłgorajskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń, obejmujących następujące miejscowości w gminie Frampol: Smoryń, Teodorówka Kolonia, Pulczynów, Komodzianka. Obszar zagrożony w powiecie biłgorajskim o promieniu 7 km poza obszarem zapowietrzonym. Szczegóły w artykule poniżej.

Pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego odbyła się biłgorajska edycja rajdu promującego Tour de Pologne. Przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego i Starosta Powiatowego w Biłgoraju, odbył się w niedzielę 25 lipca br., Rodzinny Rajd Rowerowy „Tour de Pologne”. W wydarzeniu, które zakończyło się piknikiem rodzinnym, udział wzięło prawie 200 osób. Przed wyruszeniem na szlaki Puszczy Solskiej, uczestnicy odebrali pamiątkowe koszulki, smycze na klucze, wodę oraz słodycze.

Z inicjatywy wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, na terenie województwa lubelskiego prowadzona jest akcja informacyjno-edukacyjna "Zadbaj o zdrowie". Jej ważnym elementem są szczepienia profilaktyczne. Akcja będzie kontynuowana do końca sierpnia 2021 roku. W ramach akcji prowadzone są szczepienia przeciw COVID-19 w dwóch mobilnych punktach szczepień (ambulans - "szczepieniobus"), w którym wszyscy zainteresowani będą mogli zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania na konkretną godzinę. "Szczepieniobus" odwiedza także gminy powiatu biłgorajskiego.

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) oraz § 9 ust. 1 i § 10 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560) ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju.

Prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem terenu biłgorajskiego autodromu trwają. 17 osób uczestniczyło w dzisiejszym spotkaniu na ten temat, poprowadzonym przez kierownika Wydziału Geodezji Ireneusza Bulicza. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. -Chcemy, żeby ten tor miał licencję międzynarodową - powiedział starosta powiatu biłgorajskiego Andrzej Szarlip. Uczestniczący w spotkaniu przyznali, że najważniejszym aspektem przebudowy ma być Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. -Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy jest podstawą. Jest to główny cel i cała infrastruktura będzie oscylowała wokół tego- mówi Ireneusz Bulicz.

Uczniowie ZSZiO w Biłgoraju po raz kolejny mieli możliwość uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych, które odbyły się w ramach projektu Erasmus+ „Europejska praktyka - gwarancją przyszłości”. Tym razem odwiedzili słoneczną Hiszpanię - Sevillę i Kadyks, w okresie wakacyjnym 19.06. - 03.07.2021 r. W wyjeździe wzięło udział 16 uczniów kształcących się w różnych zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy, technik handlowiec i technik przemysłu mody. Praktyki odbywały się w hotelach, restauracjach, agencjach reklamowych, renomowanych sklepach odzieżowych, punkcie obsługi turystycznej i pracowniach odzieżowych.

Uprzejmie zapraszam na XXX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad: