„Krwi nie da się niczym zastąpić” - powiedział starosta biłgorajski Andrzej Szarlip podczas uroczystości wręczenia medali „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz Odznaki Honorowe PCK. Uroczystość odbyła się 15 lipca 2021 roku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Wzięli w niej udział poseł Beata Strzałka, sekretarz Miasta Biłgoraj Bogdan Kowalik, wiceprezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie Anna Nowak - Kowal, Instruktor ds. promocji krwiodawstwa Urszula Drozdowska - Hradil, kierownik działu promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Paweł Filip, Komendant Państwowej Policji w Biłgoraju Marek Jamroz, który również został odznaczony za oddawanie krwi, przewodnicząca Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK w Biłgoraju Małgorzata Gromadzka, kierownik biura PCK Edward Kurzyna oraz Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Biłgoraju Anna Koman.

Szanowni Państwo, sołtyski i sołtysi powiatu biłgorajskiego. W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Diecezjalnej Pielgrzymce Sołtysów do Sanktuarium Maryjnego w Nabrożu. Pielgrzymkę zaplanowano na 16 lipca 2021 roku. Początek uroczystości o godzinie 11:00. Szczegóły na plakacie.

Dofinansowanie prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0. Zespół Doradców Energetycznych zaprasza na praktyczne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0. Podczas spotkania Doradca Energetyczny przekaże niezbędne informacje na temat zasad uzyskania wsparcia finansowego w nowej edycji Programu Mój Prąd 3.0 oraz krok po kroku wskaże ścieżkę wypełnienia wniosku.

Zapraszamy na akcję poboru krwi, która odbędzie się we czwartek, 15 lipca br. w Biłgoraju. Specjalny krwiobus zaparkuje na terenie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (parking od ulicy Sikorskiego). Rejestracja dawców krwi ruszy o godzinie 8:00 i potrwa do godziny 12:00. Trzeba być po lekkim beztłuszczowym posiłku i należy mieć z sobą dowód osobisty. Wszystkie osoby, które chcą podzielić się darem z samego siebie z osobami chorymi zapraszamy. Przyjdź i oddaj krew‼

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m. in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 roku. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

W Szarajówce w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim, odbyły się dziś wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej - za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

W sierpniu br., powiat biłgorajski gościł będzie najlepszych kolarzy, którzy rywalizować będą w wyścig „Tour de Pologne”. By promować sam wyścig oraz walory turystyczne województwa lubelskiego, odbędzie się rodzinny rajd rowerowy szlakami Ziemi Biłgorajskiej. Rodzinny rajd rowerowy odbędzie się 25 lipiec 2021 r. Zbiórka uczestników o godzinie 13:00, na placu przy Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10.

W związku z powtarzającymi się niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi związanymi z przejściem gwałtownych frontów burzowych na terenie Polski, istotnym narzędziem w kwestii powiadamiania miejscowej ludności o zagrożeniach jest aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania. Dzięki RSO każdy, kto ma dostęp do internetu, telewizji publicznej lub posiada zainstalowaną bezpłatną aplikację na telefon komórkowy (smartfon), może być powiadomiony o potencjalnych zagrożeniach czy klęskach żywiołowych.

Cały teren biłgorajskiego Autodromu jest już własnością powiatu biłgorajskiego. Jest prawomocna decyzja sądu w sprawie spornej działki, o której zwrot ubiegali się następcy prawni wywłaszczonych właścicieli działek. Na specjalnej konferencji prasowej, wicemarszałek Michał Mulawa, starosta Andrzej Szarlip członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego Andrzej Łagożny oraz kierownik Wydziału Geodezji Irek Bulicz, Łukasz Pracoń kierownik Wydziału Administracji i Organizacji oraz Jerzy Buczko z Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju przedstawili kwestie prawne oraz plany rewitalizacji i modernizacji obiektu. Władze chcą by inwestycja była sfinansowana przy wsparciu środków dostępnych w ramach #PolskiŁad.

Do końca czerwca br. trafił do szkół prowadzonych przez powiat biłgorajski kolejny sprzęt, który będzie wyposażeniem klasopracowni i przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego. Dostawy sprzętu do ZSZiO i ZSBiO, z przeznaczeniem dla pracowni gastronomicznej, kelnerskiej, hotelarskiej, kosztorysowania oraz organizacji i planowania robót budowlanych zakupiony w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. Łączna wartość pomocy dydaktycznych i sprzętu to niespełna 69 tys. zł brutto.

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o świadczenie „Dobry Start 300+”. Tym razem tylko przez internet. Osobom, które potrzebują pomocy w złożeniu elektronicznego wniosku, zapewni ją Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Od tego roku wnioski o 300 złotych na wyprawkę szkolną dziecka można składać tylko przez internet, za pomocą: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portalu Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) albo serwisów bankowości elektronicznej. Status wniosku będzie można sprawdzić w PUE.

Szanowni Państwo, ostatnie dni w czerwca br., w naszym powiecie to gwałtowne burze, intensywne opady deszczu a w konsekwencji podtopienia posesji, domów, budynków gospodarczych, zagrożenie dla infrastruktury drogowej. Tylko w ostatni weekend czerwca strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowali blisko 200 razy. Interweniowali w mieście Biłgoraj, gminie Biłgoraj, gminie Biszcza, Księżpol, Potok Górny, Łukowa oraz Turobin. Za każdym razem gdy zawyła strażacka syrena ruszali, by ratować mienie mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej.

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, nie posiadasz auta, nie dojeżdża do twojego miejsca zamieszkania transport publiczny lub jesteś osobą wykluczoną mobilnie, to powiat biłgorajski zapewni ci bezpłatny transport z i do domu. Możesz skorzystać z transportu do przychodni, szpitala, lekarza, pracy, kina, na wydarzenie kulturalne czy sportowe. Transport obejmuje także dowóz do urzędów. Samochód przyjedzie po ciebie do miejsca zamieszkania, zawiezie celem załatwienia spraw i odwiezie do domu.

Opis projektu znajdą państwo na >>TUTAJ<<

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju informuje o naborze do V edycji Grupy Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa odbywać się będzie w budynku OIK w Biłgoraju, której rozpoczęcie zaplanowano na początek września 2021 roku, a jej spotkania będą miały charakter cykliczny - organizowany dwa razy w miesiącu. Program Grupy Wsparcia jest realizowany od 2015 roku, a aktualny nabór dotyczy już piątej edycji. Celem istnienia i działania Grupy jest dostarczenie kolejnych form pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej.

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Dominika Kleban uzyskała tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbył się 5-6 czerwca  2021 roku. W etapie centralnym województwo lubelskie reprezentowało siedmioro uczniów. Do finału olimpiady zakwalifikowani zostali licealiści, którzy napisali najlepsze prace na temat ochrony środowiska swojej najbliższej okolicy. Podczas zmagań finałowych  uczniowie rozwiązywali test i odpowiadali na pytania ustne. Uzyskany tytuł finalisty zapewnia Dominice wstęp na wybrane kierunki 64 uczelni wyższych w całej Polsce z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Powiat Biłgorajski w latach 2019 - 2020 realizował ważne cele publiczne i społeczne w ramach swoich kompetencji, na które to cele pozyskał znaczące środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych, jak też angażował znaczące środki własne. W czasie trwania VI kadencji Rady Powiatu z uwzględnieniem I półrocza bieżącego roku pozyskano na rozwój infrastruktury drogowej, szpitalnej, szkolnej, muzealnej, sportowej i geodezyjnej oraz realizację programów edukacyjnych i społecznych środki zewnętrzne w kwocie ponad 110,5 mln zł.

Zarząd Powiatu podjął dziś jednogłośnie uchwały powołujące dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat biłgorajski. Chodzi o dyrektorów I LO im. ONZ w Biłgoraju, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Biłgoraju. Uchwały powołujące wręczył dziś Przewodniczący Zarządu Powiatu, starosta Andrzej Szarlip.

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej: GMINA BIŁGORAJ 060213_2 Obrębów ewidencyjnych: ID 060203_2_0006 Dereźnia Majdańska, ID 060203_2_0008 Edwardów, ID 060203_2_0009 Gromada, ID 060203_2_0010 Hedwiżyn, ID 060203_2_0013 Korczów, ID 060203_2_0015 Majdan Gromadzki, ID 060203_2_0026 Teodorówka, ID 060203_2_0028 Wola, ID 060203_2_0029 Wolaniny Ratwica.

Rozporządzenie nr 16 Wojewody Lubeskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku, uchyaljące rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego.

Rok 2021 został ustanowiony przez władze patowe Rzeczpospolitej Polskiej, jako Rok Powstań Śląskich. W bieżącym roku obchodzona jest także seta rocznica III powstania śląskiego. Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju posadzony został dąb pamięci, to realizacja uchwały podjętej przez Radę Powiatu w maju br. W ten sposób powiat biłgorajski uczcił III Powstanie Śląskie, w setną rocznicę jego wybuchu. To nasz hołd dla Powstańców za ich przywiązanie do Polski, patriotyzm i walki o granice naszej Ojczyzny - mówił przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju, Marian Kurzyna.

Są już wyniki postępowań konkursowych kandydattów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Biłgoraju.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip wyróżnił dziś okolicznościowym dyplomem i kartami podarunkowymi uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 wyróżnili się osiągnięciami w nauce. To uczestnicy ogólnopolskich olimpiad, konkursów przedmiotowych oraz konkursów tanecznych i plastycznych. Wyróżniono uczniów ZSBiO, RCEZ, I LO im. ONZ, MDK oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

15 czerwca odbyła się gala finałowa X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fryzjerskiego o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy a tematem tegorocznej edycji był „Coup de vent – Festiwal Mody Fryzjerskiej inspirowanego twórczością Antoniego Cierplikowskiego”. W konkursie wzięli udział uczniowie kształcący się w szkole o profilu fryzjerskim z całej Polski,  między innymi z Tych, Łodzi, Inowrocławia, Wyszkowa i Bydgoszczy.

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip wręczył uczniom ZSZiO w Biłgoraju okolicznościowe dyplomy i talony upominkowe. -Jesteście nie tylko ambasadorami szkoły ale i powiatu biłgorajskiego. Wasze sukcesy świadczą o Waszej ciężkiej pracy, rozwijaniu zdolności i zaangażowaniu szkoły w proces edukacji i wychowania. Życzę Wam dalszych sukcesów, nie spoczywajcie na laurach, korzystajcie z pomocy nauczycieli i rozwijajcie się. Bądźcie chluba dla rodziców, szkoły i naszego powiatu - mówił starosta.

16 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Spotkanie, któremu przewodniczył Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, poświęcone było trwającym pracom nad wdrażaniem projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Edukacja dla wszystkich” w powiatowych systemach pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Przedstawiciele powiatów województwa lubelskiego, mieli również okazję  poruszyć bieżące tematy związane z samorządem. Władze Powiatu Biłgorajskiego reprezentował Tomasz Rogala Wicestarosta Biłgorajski.

Już od 10 lat głównym celem Tygodnia Świadomości Czerniaka jest budowanie świadomości na temat istoty ochrony skóry przed czerniakiem wśród różnych grup Polaków. W ramach jubileuszowej, X edycji kampanii realizowanej pod hasłem #Czerniak18+, Akademia Czerniaka postanowiła poruszyć wyobraźnię odbiorców. Wraz z tegorocznymi Ambasadorami akcji, znanymi aktorami Katarzyną Ptasińską i Arturem Barcisiem, przygotowała film, w którym bohaterowie w niespodziewany sposób przenoszeni są do nieznanej przyszłości, gdzie mogą przekonać się, jakie są konsekwencje niestosowania się do zasad prewencji pierwotnej lub wtórnej, w tym przede wszystkim do ochrony przed słońcem i kontroli znamion u specjalistów.

Uczennice klas graficznych I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju zdobyły nagrody i wyróżnienia w XIX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Rodzina - w leśnym zakątku". Konkurs organizowany był przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie. W kategorii szkoły ponadpodstawowe nagrody otrzymały: Martyna Kniaziowska i Amelia Oleszek, wyróżnienie Adrianna Rapa.

Jagoda Góra zajęła II miejsce a Hanna Mura III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Piękno natury - zauważ je' zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie. Konkurs miał finał 15 czerwca 2021 roku. Gratulujemy.

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się kolejne spotkanie robocze dotyczące opracowania koncepcji na modernizację i rozbudowę budynku szpitala w Biłgoraju. -Kiedy udało się nam jako powiatowi pozyskać środki budżetowe z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na działania związane z rozwojem naszego szpitala przystąpiliśmy do prac koncepcyjnych. Firma wyłoniona zgodnie z ustawą parowo zamówień publicznych przygotowuje takie opracowanie - informuje wicestarosta Tomasz Rogala.

1 czerwca 2021 na stronie Pałacu Młodzieży w Katowicach ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiego festiwalu tańca  Power Online, który rozgrywany był w 3 kategoriach tanecznych Power Folk, Power Dance oraz Power Experyment. W każdej z tych kategorii były również kategorie wiekowe. MDK Biłgoraj na tym festiwalu wzięły udział grupy Ada I, Jump, Nova oraz Impuls.