Wydział Architektury i Budownictwa

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-20  Zieliński Janusz - Kierownik  jzielinski@bilgorajski.pl  5
 84 688-20-20  Trościańczyk Mirela - Z-ca Kierownika  mtroscianczyk@bilgorajski.pl  5
 84 688-20-21  Król - Kowalska Emilia  ekrol@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-63  Rębacz Krzysztof
 krebacz@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-22  Frączak Jan  jfraczak@bilgorajski.pl  4
 84 688-20-23  Sachar Tomasz  tsachar@bilgorajski.pl  4