– PARTER (gmach główny)

TELEFON

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

E-MAIL

POKÓJ

688-20-20

Janusz Zieliński

Kierownik

jzielinski@bilgorajski.pl

5

Mirella Trościańczyk

Z-ca Kierownika

mtroscianczyk@bilgorajski.pl

5

688-20-21

Jadwiga Jóźwiak

Inspektor

jjozwiak@bilgorajski.pl

5

688-20-63

Krzysztof Rębacz

Inspektor

krebacz@bilgorajski.pl

4

688-20-22

Jan Frączak

Inspektor

jfraczak@bilgorajski.pl

4

688-20-23

Tomasz Sachar

Inspektor

tsachar@bilgorajski.pl

4