starostwo

 

23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 87

- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN)

 

pokój

688-20-51

688-20-77 - fax

Kierownik - Ireneusz Bulicz e-mail: ibulicz@bilgorajski.pl

2

688-20-30

 

688-20-83

Aneta Zagdańska e-mail:azagdanska@bilgorajski.pl

Agnieszka Skwarek e-mail:  askwarek@bilgorajski.pl

Adrian Kozak e-mail: akozak@bilgorajski.pl

1

688-20-26

Monika Adamek e-mail: madamek@bilgorajski.pl

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej 3

688-20-36

Bogumiła Zań (Geodeta Powiatowy) e-mail: bzan@bilgorajski.pl

Magdalena Zych - Krukowska e-mail: mkrukowska@bilgorajski.pl

Aleksandra Czerwonka e-mail:agontarska@bilgorajski.pl 

Inez Baryła e-mail: ipiaskowa@bilgorajski.pl

4

688-20-34

Łukasz Marek e-mail: lmarek@bilgorajski.pl

7

688-20-84

Małgorzata Pisklak e-mail: mpisklak@bilgorajski.pl

11

688-20-78

Anna Żuk (Zastępca kierownika) e-mail: azuk@bilgorajski.p

gospodarka nieruchomościami

105

688-20-74

Sylwia Waliwander e-mail: swaliwander@bilgorajski.pl

Iwona Jarosławska e-mail: ijaroslawska@bilgorajski.pl

101

688-20-35

Beata Dolina e-mail: bdolina@bilgorajski.pl

Renata Kosonoga e-mail: rkosonoga@bilgorajski.pl

102
 

Agata Kapica e-mail: akapica@bilgorajski.pl

103

688-20-28

Urszula Komanowska email: ukomanowska@bilgorajski.pl

Bogumiła Urbaś e-mail: burbas@bilgorajski.pl

104

688-20-73

Wojciech Blacha e-mail: wblacha@bilgorajski.pl

202

688-20-25

Andrzej Żychowski e-mail: azychowski@bilgorajski.pl

202

688-20-29

Sylwester Woźnica e-mail: swoznica@bilgorajski.pl 

ZUD 202

688-20-88 tel\fax

688-20-89

Jowita Kozdra e-mail: jkozdra@bilgorajski.pl

Tadeusz Skotnicki e-mail: tskotnicki@bilgorajski.pl

Edyta Kwiatkowska e-mail: ekwiatkowska@bilgorajski.pl

ewidencja gruntów i budynków 106

688-20-31

Agnieszka Zając e-mail: azajac@bilgorajski.pl

Bożena Szcząchore-mail: bszczachor@bilgorajski.pl

109
688-20-27

Jakub Wicher e-mail: jwicher@bilgorajski.pl

110

688-20-32

Cezary Kozyra e-mail: ckozyra@bilgorajski.pl

Janusz Małysa e-mail: jmalysa@bilgorajski.pl

111

688-20-33

Stanisława Watrak e-mail: swatrak@bilgorajski.pl

112