Wydział Inwestycji i Rozwoju (IR)

pokój

688-20-70

p.o. Kierownika - Tomasz Rabiej e-mail: trabiej@bilgorajski.pl

211