Wydział Inwestycji i Rozwoju

 

 Inwestycje

 tel. 84 688-20-70, e-mail: inwestycje@bilgorajski.pl, https://www.bilgorajski.pl/projekty

 
 Nr telefonu      
 Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-80
 Bury Jarosław - Kierownik  jbury@bilgorajski.pl  211
 84 688-20-70  Rabiej Tomasz
 trabiej@bilgorajski.pl  211
 84 688-20-70  Bednarz Zbigniew
 zbednarz@bilgorajski.pl  211
 84 688-20-70         
 Kowalczuk Łukasz
 lkowalczuk@bilgorajski.pl 211
 84 688-20-70  Wójcik Izabela
 iwojcik@bilgorajski.pl 211
                              
 Projekt "Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego" https://wysokiekompetencje.bilgorajski.pl

 wysokiekompetencje@bilgorajski.pl 

   Projekt „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski” https://seniorzy.bilgorajski.pl
 seniorzy@bilgorajski.pl