Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich (ZO)

pokój

688-20-11

Małgorzata Fusiarz - Żołopa e-mail: mfusiarz@bilgorajski.pl

nieodplatna@bilgorajski.pl

208

688-20-68

Ireneusz Wilczyński e-mail:  iwilczynski@bilgorajski.pl

208