2017

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (III)

  Źródło finansowania: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

  Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.08.2018 r.

  Całkowita wartość projektu

  3 289 612,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  3 289 612,00 zł

 • Aktywność i praca III

  Źródło finansowania: RPO WL 2014-2020.

  Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. - 31.12.2017 r.

  Całkowita wartość projektu

  2 158 466,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  2 158 466,00 zł

 • Budowa drogi powiatowej nr 2921L Tereszpol - Smólsko

  Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

  Okres realizacji projektu: 19.07.2017r. - 28.11.2017r.

  Całkowita wartość projektu

  2 314 642,85 zł

  Wartość wkładu własnego

  198 442,85 zł

  Wartość dofinansowania

  2 116 200,00 zł

 • Budowa drogi powiatowej nr 2945L Aleksandrów - Szostaki

  Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

  Okres realizacji projektu: 22.06.2017r. - 19.11.2017r.

  Całkowita wartość projektu

  3 766 550,91 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  3 766 550,91 zł

 • EWASTE

  Źródło finansowania: Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. - 31.08.2019r.

  Całkowita wartość projektu

  20 940,00 Euro

  Wartość wkładu własnego

  0,00 Euro

  Wartość dofinansowania

  20 940,00 Euro

 • LEAD - Learning, Experiencing and Awareness of the Diversity

  Źródło finansowania: Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 02.10.2017r. - 01.10.2019r.

  Całkowita wartość projektu

  379 218,22 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  88 548,20 zł

  Całkowita wartość projektu wyniosła: 90920 EURO.

 • Polsko - niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim - 11. Gegenbesuch: Die europäische Einigung wird gestärkt

  Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

  Okres realizacji projektu: 05.10.2017r. - 14.10.2017r.

  Całkowita wartość projektu

  15 553,44 zł

  Wartość wkładu własnego

  1 437,44 zł

  Wartość dofinansowania

  14 116,00 zł

 • Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2924L i 2927L na trasie Biłgoraj - Dąbrowica

  Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

  Okres realizacji projektu: 21.08.2017r. - 19.11.2017r.

  Całkowita wartość projektu

  2 280 855,96 zł

  Wartość wkładu własnego

  1 140 427,98 zł

  Wartość dofinansowania

  1 140 427,98 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła - Stacja Kolejowa Krasnobród

  Źródło finansowania: Fundusz Leśny.

  Okres realizacji projektu:21.08.2017r. - 19.11.2017r.

  Całkowita wartość projektu

  3 043 695,85 zł

  Wartość wkładu własnego

  1 534 022,71 zł

  Wartość dofinansowania

  1 509 673,14 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2954L Obsza - Zamch

  Źródło finansowania: PRGiPID.

  Okres realizacji projektu: 03.04.2017r. - 30.09.2017r.

  Całkowita wartość projektu

  3 286 441,53 zł

  Wartość wkładu własnego

  1 643 221,53 zł

  Wartość dofinansowania

  1 643 220,00 zł

 • Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów - większe szanse zatrudnienia

  Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe.

  Okres realizacji projektu: 1.07.2017r. - 30.09.2020r.

   Całkowita wartość projektu                3 586 759,08 zł 
   Dofinansowanie z EFS 3 048 745,21 zł 
   Budżet państwa 179 337,95 zł 
   Wkład własny 358 675,92 zł