Comenius

 • Natutal Beauties of Eurpean Countries (Naturalne Piękno Krajów Europejskich)

  Źródło finansowania: Projekt był częścią Partnerskich Projektów Szkół: Projekty Wielostronne Comenius; realizowany był w ramach programu edukacyjnego Uczenie się przez Całe Życie.

  Okres realizacji projektu: 1 września 2012r. - 31 sierpnia 2014r.

   Całkowita wartość projektu        

      81 760,00 zł 

   Wartość dofinansowania

  65 408,00 zł 

   Wartość wkładu własnego

  16 352,00 zł