OIK

 • Powiat biłgorajski bez przemocy !

  Źródło finansowania: Program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Edycja 2016.

  Okres realizacji projektu: 08.2016r. - 10.2016 r.

  Całkowita wartość projektu

  17 500,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  3 500,00 zł

  Wartość dofinansowania

  14 000,00 zł