Polski Ład

 • Rewitalizacja toru wyścigowego w Biłgoraju wraz z dostosowaniem i budową infrastruktury towarzyszącej – etap I

  polski lad autodrom
  Zadanie współfinansowe z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  Obszar inwestycyjny:                      Infrastruktura sportowa

  Kwota orzeznaczona                      26 224 054,67 zł
  Wartość oferty                                 30 999 999,00 zł
  POLSKI ŁAD:   
  Dofinansowanie                               14 998 500,00 zł
  Wkład własny do Polskiego Ładu    1 666 500,00 zł
  Wkład własny                                  14 334 999,00 zł