praktyka

 • Europejska praktyka - gwarancją przyszłości

  Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

  Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. - 31.07.2021r

  Całkowita wartość projektu

  63 775 381,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  364 159,00 zł

  Wartość dofinansowania

  60 133 788,00 zł

 • Europejskie doświadczenie – podstawą sukcesu

  Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

  Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. - 31.08.2020 r

  Całkowita wartość projektu

  49 259 985,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  49 259 985,00 zł

 • Jestem Europejczykiem

  Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+ w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

  Okres realizacji projektu: 01.12.2016r. - 30.06.2018r.

  Całkowita wartość projektu

  160 248,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  160 248,00 zł

 • Kreatywni dzisiaj - mobilni w przyszłości!

  Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. - 30.09.2022r.

  Całkowita wartość projektu

  639 435,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  639 435,00 zł

 • Polsko - niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim - Horaff meets Pierog

  Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM)

  Okres realizacji projektu: 09.10.2014r. - 18.10.2014r.

   Całkowita wartość projektu         

  17 922,00 zł 

   Wartość dofinansowania

  7 722,00 zł 

  Wartość wkładu własnego

  10 200,00 zł