projekt

 • "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (V)"

  Źródło finansowania: PO WER

  Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r.-30.06.2021 r.

  Całkowita wartość projektu

  8 475 537,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  8 475 537,00 zł

 • „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

  Źródło finansowania: Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego

  Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r.-do 31.12.2020 r.

  Całkowita wartość projektu

  287 861,15 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  287 861,15 zł

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (II)

  Źródło finansowania: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

  Okres realizacji projektu: 01.01 - 31.12.2016r.

  Całkowita wartość projektu

  2 108 701,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  2 108 701,00 zł

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (IV)

  Źródło finansowania: PO WER.

  Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. - 31.12.2019 r.

  Całkowita wartość projektu

  2 838 803,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  2 838 803,00 zł

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)

  Źródło finansowania: PO WER.

  Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. - 31.12.2022r.

  Całkowita wartość projektu

  3 047 295,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  3 047 295,00 zł

 • Aktywność i praca VII

  Etap realizacji projektu:
  Realizacja projektu - projekt w toku.

  Źródło finansowania, program:
  Osi priorytetowej 9 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników
  Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

  Okres realizacji: 01.07.2021r. - 31.12.2022r.

  Całkowita wartość projektu: 3 503 274,44 zł
  Wartość dofinansowania: 3 503 274,44 zł
  Wartość wkładu własnego: 0,00 zł

 • All in One Hand

  Źródło finansowania: Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 1.09.2018 - nadal.

  Całkowita wartość projektu

  29 547,00 Euro

  Wartość wkładu własnego

  0,00 Euro

  Wartość dofinansowania

  29 547,00 Euro

 • Biłgoraj, drewniany spichlerz z połowy XIX wieku, prace konserwatorskie, roboty budowlane, zabezpieczenie alarmowe ppoż, oraz włamania i napadu

  Źródło finansowania: MKiDN, Departament Ochrony Zabytków

  Okres realizacji projektu: 01.06.2014r. - 18.08.2015r.

  Całkowita wartość projektu

  82 116,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  47 984,00 zł

  Wartość dofinansowania

  34 132,00 zł

 • Biłgoraj, spichlerz (XIX w.): budowa schodów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie systemów alarmowych

  Źródło finansowania: MKiDN Departament Ochrony Zabytków

  Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 15.09.2020 r.

  Całkowita wartość projektu

  74 460,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  39 960,00 zł

  Wartość dofinansowania

  34 500,00 zł

 • e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

  egeodezjalogoŹródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 2.1 – Cyfrowe Lubelskie

  Okres realizacji projektu: 31.12.2016r. -30.09.2021r.

   Całkowita wartość projektu                187 500 000 zł 
   Dofinansowanie z EFRR 159 375 000 zł 
   Budżet Państwa      15 450 000 zł 
   Wkład własny 12 675 000 zł 
 • Europejska praktyka - gwarancją przyszłości

  Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

  Okres realizacji projektu: 01.08.2019r. - 31.07.2021r

  Całkowita wartość projektu

  63 775 381,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  364 159,00 zł

  Wartość dofinansowania

  60 133 788,00 zł

 • Europejskie doświadczenie – podstawą sukcesu

  Źródło finansowania: PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

  Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. - 31.08.2020 r

  Całkowita wartość projektu

  49 259 985,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  49 259 985,00 zł

 • EWASTE

  Źródło finansowania: Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. - 31.08.2019r.

  Całkowita wartość projektu

  20 940,00 Euro

  Wartość wkładu własnego

  0,00 Euro

  Wartość dofinansowania

  20 940,00 Euro

 • Future Cities’ - Smart and Sustainable Solutions

  Źródło finansowania: Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022r.

  Całkowita wartość projektu

  618 014,01zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  112 416,52 zł

  Całkowita wartość projektu wyniosła: 133 920 EURO.

 • I Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego

  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury

  Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 30.09.2020 r.

  Całkowita wartość projektu

  18 000,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  4 000,00 zł

  Wartość dofinansowania

  14 000,00 zł

 • Kolejny sprzęt niezbędny w kształceniu zawodowym trafił do RCEZ

  Warte ponad 9 tys. zł wyposażenie trafiło do pracowni kształcenia zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Zakup jest finansowany w ramach realizacji przez powiat biłgorajski projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe i uzyskał ponad 4,7 mln zł wsparcia finansowego.
 • Konsultacje w sprawie modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych przy ZSBiO

  Dziś w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się spotkanie konsultacyjno - koncepcyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Uczestniczyła w nim poseł Beta Strzałka i przedstawiciele Zarządu Powiatu, w osobach starosty Andrzeja Szarlipa, wicestarosty Tomasza Rogali, etatowego członka Zarządu Marii Gałki, kierownik wydziału inwestycji i kierownik biura organizacji i administracji Starostwa powiatowego. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor „Budowlanki” Stanisław Sitarz i kierownik administracyjny Stanisław Cieślak.

 • Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie

  Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+

  Okres realizacji projektu: 31.12.2015r. - 30.12.2017r.

  Całkowita wartość projektu

  51 187 464,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  51 187 464,00 zł

 • Książki do biblioteki szkolnej

  Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3.

  Okres realizacji projektu:15.05.2018r. - 31.12.2018r.

  Całkowita wartość projektu

  15 000,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  3 000,00 zł

  Wartość dofinansowania

  12 000,00 zł

 • LEAD - Learning, Experiencing and Awareness of the Diversity

  Źródło finansowania: Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 02.10.2017r. - 01.10.2019r.

  Całkowita wartość projektu

  379 218,22 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  88 548,20 zł

  Całkowita wartość projektu wyniosła: 90920 EURO.