projekt

 • I Przegląd Zespołów Obrzędowych Powiatu Biłgorajskiego

  Źródło finansowania: Narodowe Centrum Kultury

  Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 30.09.2020 r.

  Całkowita wartość projektu

  18 000,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  4 000,00 zł

  Wartość dofinansowania

  14 000,00 zł

 • Informacja o remoncie dróg powiatowych: Nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny, Nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kątecka oraz nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok

  Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni dróg powiatowych:
  - nr 2912L Teodorówka – Trzęsiny w km 0+424- 6+129, dł. 5 298 mb;
  - nr 2913L Hedwiżyn – Wola Kąteckaw km 2+445 – 7+125, dł. 4 680 mb;
  - nr 2915L Wola Kątecka – Czarnystok w km 0+000- 3+254, dł. 3 254 mb

  Łączna długość dróg: 13 232 mb.

 • Informujemy iż rekrutacja do projektu Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski nadal trwa!!!

  Poszukujemy mieszkańców Biłgoraja oraz mieszkańców Gminy Tereszpol po 60. roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mile widziane osoby z niepełnosprawnością. Rekrutacja trwa!!! Liczba miejsc ograniczona!!! Zapraszamy do udziału w projekcie, który umożliwia: nieodpłatne spędzenie czasu w miłej atmosferze przy kawie i herbacie, korzystanie z zasobów i wyposażenia klubu, rozwój umiejętności i zainteresowań poprzez udział w przyjemnych zajęciach dodatkowych, wyjścia do kina, wyjazdy integrujące uczestników, spotkania okolicznościowe.

  Szczegóły w artykule.

 • Klasopracownie RCEZ doposażone za 1,2 mln zł

  Klasopracownie RCEZ doposażone za 1,2 mln zł

  Kolejne dostawy wyposażenia do klasopracowni RCEZ finansowane z programu 12.4 "Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego". Na przełomie marca i kwietnia pracownie biłgorajskiego "Elektryka" otrzymały sprzęt o wartości 200 tys. złotych. Całkowita wartość projektu to ponad 5,2 mln zł, wartość dofinansowania z Program RPO WL (działanie 12.4) to ponad 4,7 mln zł, a wartość w wkładu własnego samorządu powiatowego to ponad 522 tys. zł.

 • Klub Seniora „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski” działa prężnie

  Klub Seniora „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski” działa prężnie

  Wymiana doświadczeń życiowych, wspólne wyjścia do kina, wycieczki, imprezy okolicznościowe czy rozmowy przy kuchennym stole - to tylko wycinek działalności Klub Seniora „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski”.

 • Kolejny sprzęt do klasopracowni szkół prowadzonych przez powiat dostarczony

  Do końca czerwca br. trafił do szkół prowadzonych przez powiat biłgorajski kolejny sprzęt, który będzie wyposażeniem klasopracowni i przyczyni się do poprawy jakości kształcenia zawodowego. Dostawy sprzętu do ZSZiO i ZSBiO, z przeznaczeniem dla pracowni gastronomicznej, kelnerskiej, hotelarskiej, kosztorysowania oraz organizacji i planowania robót budowlanych zakupiony w ramach projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. Łączna wartość pomocy dydaktycznych i sprzętu to niespełna 69 tys. zł brutto.

 • Kolejny sprzęt niezbędny w kształceniu zawodowym trafił do RCEZ

  Warte ponad 9 tys. zł wyposażenie trafiło do pracowni kształcenia zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Zakup jest finansowany w ramach realizacji przez powiat biłgorajski projektu „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe i uzyskał ponad 4,7 mln zł wsparcia finansowego.
 • Konsultacje w sprawie modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych przy ZSBiO

  Dziś w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się spotkanie konsultacyjno - koncepcyjne dotyczące modernizacji i rozbudowy obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Uczestniczyła w nim poseł Beta Strzałka i przedstawiciele Zarządu Powiatu, w osobach starosty Andrzeja Szarlipa, wicestarosty Tomasza Rogali, etatowego członka Zarządu Marii Gałki, kierownik wydziału inwestycji i kierownik biura organizacji i administracji Starostwa powiatowego. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor „Budowlanki” Stanisław Sitarz i kierownik administracyjny Stanisław Cieślak.

 • Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie

  Źródło finansowania: Europejski Funduszu Społeczny realizowany w ramach PO WER Erasmus+

  Okres realizacji projektu: 31.12.2015r. - 30.12.2017r.

  Całkowita wartość projektu

  51 187 464,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  51 187 464,00 zł

 • Książki do biblioteki szkolnej

  Źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3.

  Okres realizacji projektu:15.05.2018r. - 31.12.2018r.

  Całkowita wartość projektu

  15 000,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  3 000,00 zł

  Wartość dofinansowania

  12 000,00 zł

 • LEAD - Learning, Experiencing and Awareness of the Diversity

  Źródło finansowania: Erasmus+.

  Okres realizacji projektu: 02.10.2017r. - 01.10.2019r.

  Całkowita wartość projektu

  379 218,22 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  88 548,20 zł

  Całkowita wartość projektu wyniosła: 90920 EURO.

 • Międzynarodowa mobilność w reklamie

  Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

  Okres realizacji projektu: 15.06.2021r. - 14.06.2022r.

  Całkowita wartość projektu

  150 178,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  150 178,00 zł

 • Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju

  Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju

  Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa.
  Nazwa inwestycji: Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

  Całkowita wartość: 10 827 795 zł (wliczone: koszty nadzoru + koszty projektu).
  Ministerstwo Sportu: 3 500 000 zł.
  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 6 876 561 zł.
  Wkład własny: 451 234 zł.

 • Natutal Beauties of Eurpean Countries (Naturalne Piękno Krajów Europejskich)

  Źródło finansowania: Projekt był częścią Partnerskich Projektów Szkół: Projekty Wielostronne Comenius; realizowany był w ramach programu edukacyjnego Uczenie się przez Całe Życie.

  Okres realizacji projektu: 1 września 2012r. - 31 sierpnia 2014r.

   Całkowita wartość projektu        

      81 760,00 zł 

   Wartość dofinansowania

  65 408,00 zł 

   Wartość wkładu własnego

  16 352,00 zł 

 • Nowa frezarka CNC dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

  Nowa frezarka CNC dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

  Dzięki, realizowanemu przez powiat biłgorajski projektowi 12.4 "Wysokie kompetencje pewna przyszłość uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego", do RCEZ w Biłgoraju dostarczono nowo zakupione stanowisko frezarki CNC. Warty blisko 40 tys. zł sprzęt został dostarczony 24 maja br. Tego typu frezarki CNC wykorzystuje się w niemal każdym rodzaju produkcji - zarówno małoseryjnej, jak i jednostkowej. Umożliwiają one tworzenie przedmiotów o skomplikowanych kształtach, z którymi nie radzą sobie konwencjonalne rodzaje frezarek.

 • Nowy sprzęt dla biłgorajskich szkół. Wszystko by placówki kształciły wysokie kompetencje zawodowe uczniów

  Za około 123 tys. zł, trafiło dodatkowe wyposażenie do pracowni Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. To kolejne doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni gastronomicznej i pracowni handlowej ZSZiO oraz pracowni komputerowej ZSBiO. Specjalistyczne wyposażenie przekazane zostało placówkom w listopadzie i grudniu 2021. Do ZSZiO trafił sprzęt za kwotę 55 tys. zł brutto, a do "Budowlanki" komputery warte niespełna 70 tys. zł.

 • Nowy sprzęt dla ZSZiO. Doposażono pracownię reklamy

  Właśnie zakończona została dostawa sprzętu do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. O nowoczesne, profesjonalne wyposażenie wzbogaciła się pracownia reklamy tej placówki. Zakup wyposażenia sfinansowany został z realizowanego przez powiat biłgorajski projektu "Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego".

  Wartość sprzętu jaka trafiła do pracowni reklamy to 66 700 zł.

 • Otwarto ciągi drogowe o długości ponad 13 km

  W roku 2020 powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg powiatowych łączących się z drogą krajową Nr 74. Wyremontowano trzy ciągi drogowe 2912L, 2913L i 2915L, obejmujące drogi na trasach Teodorówka – Kolonia Teodorówka – Smoryń,  Pulczynów – Wola Kątecka – Żelebsko. Zadanie otrzymało najwyższą punktację w województwie lubelskim w ramach uzupełniającego naboru wniosków. Wykonawcąbyła PRD Sp. z o.o. Zamość, która przystąpiła do robót w roku ubiegłym i zadanie zakończył w lipcu bieżącego roku.

 • Polsko - niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim - 22 Jahre: Alte und neue Wege nach Europa / 22 lata: Stare i nowe ścieżki do Europy

  Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

  Okres realizacji projektu: 06.10.2018r. - 13.10.2018r.

  Całkowita wartość projektu

  16 815,97 zł

  Wartość wkładu własnego

  7 791,97 zł

  Wartość dofinansowania

  9 024,00 zł

 • Polsko - niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim - Horaff meets Pierog

  Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM)

  Okres realizacji projektu: 09.10.2014r. - 18.10.2014r.

   Całkowita wartość projektu         

  17 922,00 zł 

   Wartość dofinansowania

  7 722,00 zł 

  Wartość wkładu własnego

  10 200,00 zł