projekt

 • Polsko - niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim - Jubiläumsaustausch 1996 - 2016

  Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM).

  Okres realizacji projektu: 06.10.2016r. - 15.10.2016r.

  Całkowita wartość projektu

  16 673,55 zł

  Wartość wkładu własnego

  9 683,55 zł

  Wartość dofinansowania

  6 990,00 zł

 • Polsko - niemiecka wymiana uczniowska pomiędzy I LO im. ONZ w Biłgoraju i Gimnazjum im. Alberta Schweitzera w Crailsheim Tradition wird fortgesetzt

  Źródło finansowania: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie (PNWM)

  Okres realizacji projektu: 08.10.2015r. - 17.10.2015r.

  Całkowita wartość projektu

  19 171,97 zł

  Wartość wkładu własnego

  4 479,97 zł

  Wartość dofinansowania

  14 692,00 zł

 • Ponad 1 156 000 zł dla DPS z powiatu biłgorajskiego

  Dzięki unijnemu dofinansowaniu  Domom Pomocy Społecznej z powiatu biłgorajskiego zostaną udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej ”. Całkowita wartość wsparcia dla DPS dla Kombatantów w Biłgoraju i DPS w Teodorówce wzniesie blisko 1.156.86,34 zł .  W podpisaniu umów na realizację grantów uczestniczyli Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip oraz Wicestarosta Tomasz Rogala
   
 • Poprawa efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego

  Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego

  Okres realizacji projektu: 8.12.2015r. - 31.12.2020r.

   Całkowita wartość projektu                22 592 757,89 zł 
   Dofinansowanie z EFRR  14 699 116,38 zł 
   Wkład własny  7 893 641,51 zł 
 • Powiat biłgorajski ogłosił przetarg na modernizację i rozbudowę wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju

  Remont kompleksu boisk przy biłgorajskiej „Budowlance” wkracza w decydującą fazę. Po wykonaniu niezbędnej dokumentacji technicznej, powiat biłgorajski ogłosił, w połowie maja br., przetarg na wykonanie modernizacji i rozbudowę wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju. Oferty składać można do 3 czerwca. Zarząd Powiatu zakłada, że prace wykonane zostaną do końca sierpnia 2023 roku. -Chcemy by z rokiem szkolnym 2023/2024, młodzież mogła już korzystać z tego kompleksu sportowego- podkreśla starosta Andrzej Szarlip.

 • Projekt Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski

  Projekt „Seniorzy na Start - Powiat Biłgorajski” jest realizowany w oparciu o nawiązane partnerstwo Powiatu Biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a Gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. Realizacja projektu została zaplanowana na okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2023 r.

  Wartość projektu to 1 771 059,60 zł, w tym 273 780,00 zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi 1 497 279,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020.

 • projekty

  logoprojekty

 • Proper Relationships: Online and Offline/Relazioni appropriate, online e offline

  Źródło finansowania: Erasmus + Edukacja szkolna (SE) Partnerstwa strategiczne (KA2) Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229).

  Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022 r.

  Całkowita wartość projektu

  25 677,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  0,00 zł

  Wartość dofinansowania

  25 677,00 zł

 • Przebudowa dróg powiatowych nr 2930l - ul. Graniczna i 2994l – ul. Polna w Biłgoraju

  Przebudowa dróg powiatowych nr 2930l - ul. Graniczna i 2994l – ul. Polna w Biłgoraju

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2930L - UL. GRANICZNA I 2994L – UL.  POLNA  W BIŁGORAJU

  DOFINANSOWANIE 7 329 067,18 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 13 836 063,22 zł.

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2908L Bononia - Wola Radzięcka

  DOFINANSOWANIE        2 270 798 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      4 541 597,30  zł.
  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Przebudowa drogi powiatowej NR 2929L Dereźnia - Budziarze

  DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2929L DEREŹNIA - BUDZIARZE
  DOFINANSOWANIE       1 026 944 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     1 711 574,34 zł.

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2929L Dereźnia - Budziarze

  DOFINANSOWANIE        1 026 944 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      1 711 574,34  zł.
  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Przebudowa drogi powiatowej NR 2947L Zwierzyniec - Tereszpol

  Przebudowa drogi powiatowej NR 2947L Zwierzyniec - Tereszpol

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2947L ZWIERZYNIEC - TERESZPOL
  DOFINANSOWANIE        2 471 205,95 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI        4 118 676,59 zł.

 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka – Różaniec

  Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka – Różaniec
  DOFINANSOWANIE        180 652 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      291 957,72  zł.
  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+268

  Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+268
  DOFINANSOWANIE        132 800 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      324 598,77  zł.
  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+480

  Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Nadstawnej w Biłgoraju w km 0+480
  DOFINANSOWANIE        152 000 zł.
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI      203 485,19  zł.
  Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Przyjęto założenia do koncepcji budowy muzeum w Osuchach

  Z udziałem poseł Beaty Strzałki, wicemarszałka Michała Mulawy, starosty biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, przedstawicieli Stowarzyszenia „Osuchy 1944”, władz gminy Łukowa oraz Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, odbyło się dziś spotkanie w sprawie zapoznania z planami budowy muzeum w Osuchach. Blisko dwugodzinne spotkanie podzielone było na trzy części, a jego moderatorem był kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Jarosław Bury.

 • Remont dróg powiatowych nr 2912L Teodorówka - Trzęsiny, nr 2913L Hedwiżyn - Wola Kątecka, nr 2915L Wola Kątecka - Czarnystok

  Źródło finansowania: FDS.

  Okres realizacji projektu:10.11.2020r. -15.07.2021r.

  Całkowita wartość projektu

  4 807 862,25 zł

  Wartość wkładu własnego

  1 923 145,25 zł

  Wartość dofinansowania

  2 884 717,00 zł

 • Remont hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

  Źródło finansowania: Sportowa Polska.

  Okres realizacji projektu: 29.01.2021r. - 31.08.2021r.

  Całkowita wartość projektu

  2 572 394,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  1 286 197,00 zł

  Wartość dofinansowania

  1 286 197,00 zł

 • Remont hali sportowej w ZSBiO w Biłgoraju na finiszu

  Trwają prace remontowe na hali sportowej w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Remont ruszył 22 lutego br. i, zgodnie z podpisaną umową, potrwa do 30 września. Celem projektu jest przystosowanie hali do przepisów bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego i warunków termicznych oraz udostępnienie jej dla osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje remont 2 pomieszczeń połączonych ze sobą: dużą i małą halę sportową, w tym wykonanie nowych sufitów podwieszanych na hali dużej z płyt akustycznych, wytłumienie ścian tym samym materiałem na hali dużej, wymiana stolarki drzwiowej w hali dużej i małej, naprawa płyt boisk, remont sanitariatów przy małej i dużej hali sportowej, remont korytarzy pod trybunami przy dużej hali, roboty elektryczne, wykonanie instalacji sanitarnej i profesjonalne nagłośnienie dużej hali sportowej.