warsztaty

 • Kreatywni w Trójwymiarze

  Źródło finansowania: Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

  Okres realizacji projektu: 01.09.2016r. - 30.11.2016r.

  Całkowita wartość projektu

  5 152,00 zł

  Wartość wkładu własnego

  2 152,00 zł

  Wartość dofinansowania

  3 000,00 zł