Wykaz zabytków (wyciąg z rejestru zabytków Województwa Lubelskiego)
 
Miejscowość
Gmina
Obiekt
Nr rejestru
Biłgoraj
Biłgoraj miasto
- park Rożnówka w gran. wg zał. planu
Z A/286
Biłgoraj
ul. Czerwonego Krzyża 29
Biłgoraj miasto
- drewniany spichlerz piętrowy z najbliższym otoczeniem w d. zespole młyńskim
A/144
Biłgoraj
Al. Jana Pawła II
Biłgoraj miasto
- najstarsza część cmentarza parafialnego rzymskokatolickiego, na działce wskazanej w decyzji wraz z murowaną bramą i fragmentem murowanego ogrodzenia od strony Al. Jana Pawła II i ul. Krzeszowskiej oraz nagrobkami i mogiłami pochodzącymi sprzed 1945 r. – wg zał. wykazu
A/734
Biłgoraj
ul. Kościuszki
Biłgoraj miasto
- kościół filialny (ob. paraf.) rzymskokat. pw. św. Jerzego (d. cerkiew unicka), cmentarz kościelny i drzewostan w gran. wg zał. planu
Z A/250
Biłgoraj
ul. Konopnickiej
Biłgoraj miasto
- cmentarz żydowski, nieczynny, w gran. działki wg zał. mapy
Z A/482/90
Biłgoraj
ul. Krasickiego 50
Biłgoraj miasto
- zespół drewnianych zabudowań tworzący zagrodę gospodarczą: dom mieszkalny, budynki gospodarcze (zadaszenie, szopa, spichlerz, stajnia), stodoła, bramka z furtką i zadaszeniem
A/373
Biłgoraj
ul. Krzeszowska 1/ Tarnogrodzka
Biłgoraj miasto
- kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Marii Magdaleny z wyposażeniem wnętrza, drzewostan w gran. ogrodzenia kościelnego,  dawny klasztor franciszkanów, ogrodzenie ze schodami i bramką, otaczający je drzewostan, kaplica pw. św. Marii Magdaleny z wyposażeniem wnętrza i otaczającym ją drzewostanem (ul. Tarnogrodzka), dzwonnica-brama, poza terenem cmentarza kościelnego, przy drodze do Tarnogrodu
A/287
Biłgoraj
ul. Lubelska
Biłgoraj miasto
- cmentarz zamknięty (stary) wraz z drzewostanem, kamiennymi nagrobkami, murowaną bramą wjazdową, resztkami ogrodzenia w gran. oznaczonych na zał. planie oraz najbliższym otoczeniem cmentarza
Z A/173
Biłgoraj
ul. Lubelska
Biłgoraj miasto
- cmentarz grzebalny na oznaczonych działkach z drzewostanem, dwiema bramami, nagrobkami (wg wykazu w karcie cmentarza), w gran. wg zał. planu
Z A/331
Biłgoraj
ul. 3 Maja 1
Biłgoraj miasto
- kościół paraf. rzymskokat. pw. Wniebowzięcia NMP, wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome oraz dwie figury stojące w ogrodzeniu cmentarza kościelnego, drzewostan w gran. ogrodzenia cmentarza kościelnego
A/172
Biszcza
Biszcza
- kościół paraf. rzymskokat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (d. cerkiew), cmentarz kościelny i drzewostan w gran. ogrodzenia
Z A/272
Bukowina
Biszcza
- kościół filialny pw. Ofiarowania NMP wraz z wyposażeniem wnętrza, otoczenie z drzewostanem w gran. cmentarza kościelnego, ogrodzenie, kaplica i krzyż na terenie cmentarza kościelnego
A/70
Czernięcin Poduchowny
Turobin
- zespół kościoła paraf. rzymskokat. pw. św. Katarzyny: kościół, dzwonnica, cmentarz kościelny z drzewostanem i figurami na działkach wskazanych w decyzji, w gran. wg zał. planu
Z A/489
Czernięcin Poduchowny
Turobin
- cmentarz grzebalny wraz z nagrobkami (wg karty cmentarza) i drzewostanem, w gran. działki wskazanej w decyzji, wg zał. mapy
Z A/458
Frampol
Frampol
- układ urbanistyczny osady Frampol wraz z zabudową mieszkalną i gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy ulic „stodolnych” (Polna, Orzechowa, Kościelna, Ogrodowa) w gran. oznaczonych na zał. planie
A/75
Frampol
Frampol
- kościół paraf. rzymskokat. pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Jana Nepomucena z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica, cmentarz kościelny z drzewostanem w gran. murowanego ogrodzenia
Z A/231
Frampol
Frampol
- cmentarz grzebalny (żydowski), zamknięty, z nagrobkami i drzewostanem, w gran. działki wg zał. planu
Z A/487
Gilów
Goraj
- kościół paraf. rzymskokat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzwonnica w gran. cmentarza kościelnego, wg zał. mapy
Z A/446
Goraj
Goraj
- cmentarz grzebalny z nagrobkami (wg wykazu w karcie cmentarza), drzewostan, w gran. wg zał. planu
Z A/364
Goraj
ul. Kościelna 2
Goraj
- kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Bartłomieja Ap. wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica bramowa, drzewostan w gran. ogrodzenia cmentarza kościelnego
A/173
Górecko Kościelne
Józefów
- układ przestrzenny wsi Górecko Kościelne, wraz z zabudową, zadrzewieniem, ciekiem wodnym i ukształtowaniem terenu, w gran. wg zał. planu
Z A/216
Górecko Kościelne
Józefów
- kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Stanisława Bpa wraz z wyposażeniem wnętrza, otoczenie w granicach cmentarza kościelnego, ogrodzenie, drzewostan, dzwonnica, cztery kapliczki i dwie figury kamienne
A/71
Józefów
Józefów
- kościół paraf. rzymskokat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z wyposażeniem wnętrza, mur cmentarza kościelnego, kapliczki, brama
A/30
Józefów
Józefów
- dawna bożnica
A/437
Józefów
Józefów
- cmentarz grzebalny z drzewostanem, ogrodzeniem i nagrobkami (wg karty cmentarza), w gran. wg zał. planu
Z A/329
Józefów
Józefów
- cmentarz żydowski
A/438
Księżpol
Księżpol
- cmentarz grzebalny wraz z nagrobkami (wg karty cmentarza), z drzewostanem, w gran. działki wg zał. planu
Z A/456
Lipiny Górne
Potok Górny
- kościół paraf. rzymskokat. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (d. cerkiew unicka), w gran. ścian zewn.
Z A/426
Luchów Górny
Tarnogród
- kościół paraf. rzymskokat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Józefa (d. cerkiew) wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego
A/174
Łukowa
Łukowa
- zespół administracji gminnej: budynek urzędu gminy, budynek d. aresztu, w gran. wg zał. planu
Z A/490
Majdan Nowy
Księżpol
- rządcówka (nr 7), wraz z otoczeniem, w gran. działki wg zał. planu
Z A/471
Majdan Stary
Księżpol
- drewniany kościół parafialny rzymskokatolicki pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (dawna cerkiew prawosławna) wraz z  działkami wskazanymi w decyzji, stanowiącymi otoczenie zabytku
A/718
Obsza
Obsza
- kościół paraf. rzymskokat. pw. Wniebowzięcia NMP (d. cerkiew unicka), dzwonnica, cmentarz kościelny z drzewostanem w gran. ogrodzenia
Z A/270
Panasówka
Tereszpol
- dwór z zachowanym wystrojem architekt. i zadrzewiony teren przed dworem
ZA/635
Podsośnina Łukowska
Łukowa
- cmentarz wojenny z I wojny świat., w gran. działki wg zał.
Z A/412
Puszcza Solska
Biłgoraj miasto
- patrz: Biłgoraj
 
Radzięcin
Frampol
- kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Kazimierza Królewicza wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, drzewostan w gran. cmentarza kośc., dzwonnica
A/170
Radzięcin
Frampol
- cmentarz grzebalny z drzewostanem i nagrobkami w gran. wg zał. planu
Z A/288
Rożnówka
Biłgoraj Miasto
- patrz: Biłgoraj
 
Sól
Biłgoraj
- kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Michała Archanioła (d. cerkiew prawosławna) w gran. cmentarza kościelnego na działce, wg zał. mapy
Z A/443
Tarnogród
Tarnogród
- kościół paraf. rzymskokat. pw. Przemienienia Pańskiego wraz z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, drzewostan otaczający kościół, dzwonnica bramowa, cmentarz kościelny z drzewostanem i ogrodzeniem
A/61
Tarnogród
ul. Bukowskie Przedmieście 43
Tarnogród
- spichlerz
A/187
Tarnogród
ul. Cerkiewna 1
(d. ul. 22 Lipca 4)
Tarnogród
- cerkiew prawosławna paraf. pw. św. Jerzego z wyposaż. wnętrza, cmentarz przycerkiewny, drzewostan w gran. cmentarza
Z A/196
Tarnogród
ul. Kościuszki 1
Tarnogród
- bożnica wraz z najbliższym otoczeniem (brzeg rzeczki na którym wzniesiono bożnicę)
A/211
Tarnogród
ul. 1 Maja 53
Tarnogród
- kościół filialny rzymskokat. pw. św. Rocha wraz z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem z drzewostanem, w gran. cmentarza kośc.
A/74
Turobin
Turobin
- kapliczka pw. św. Marka na miejscu d. cmentarza grzebalnego, wraz z wyposażeniem wnętrza
A/98
Turobin
ul. Kościelna 2
Turobin
- kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Dominika z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica z kostnicą, drzewostan w gran. ogrodzenia cmentarza kościelnego, budynek starej plebanii w granicach murów zewnętrznych
A/92
Turobin - Zagroble
Turobin
- kaplica cmentarna pw. św. Elżbiety na cmentarzu grzebalnym, wraz z wyposażeniem wnętrza
A/97
Zamch
Obsza
- kościół paraf. rzymskokat. pw. św. Jozafata (dawna cerkiew unicka), cmentarz kościelny w gran. ogrodzenia
Z A/390
Zastawie
Goraj
- cmentarz wojenny z I wojny w gran. działki wg zał., wraz z kapliczką w gran. murów zewn.
Z A/411
Wykaz skrótów:
d. – dawny/ dawna
 
kośc. – kościelny/ kościelnego
ob. – obecnie
paraf. – parafialny
pw. – pod wezwaniem
świat. – światowej
rzymskokat. – rzymskokatolicki
w gran. – w granicach
w gran. wg zał. planu – w granicach według załączonego planu
w gran. wg zał. mapy – w granicach wg załączonej mapy
BP – umowne oznaczenie literowe przed numerem rejestru dawnego woj. bialskopodlaskiego
CH – jw. – przed numerem rejestru dawnego woj.chełemskiego
S – jw. – przed numerem rejestru dawnego woj. siedleckiego
T – jw. przed numerem dawnego woj. tarnobrzeskiego
Z – jw. przed numerem dawnego woj. zamojskiego
A/XXX(1-4) – w niektórych orzeczeniach przy numerze rejestru  - w nawiasie - podano liczbę obiektów zabytkowych, objętych wpisem do rejestru zabytków